top of page

Privacybeleid

Bij JISTECK waarderen we uw vertrouwen en vertrouwen. We zijn van mening dat we uw vertrouwen verdienen wanneer we u voortdurend uitzonderlijke producten en diensten aanbieden en dit consequent op een persoonlijke en veilige manier doen. Het is belangrijk dat u begrijpt welke persoonlijke informatie we zullen verzamelen, hoe we deze zullen gebruiken en wie er toegang toe heeft.

 

Persoonlijke informatie betekent informatie over een identificeerbare persoon. Het bevat informatie die u ons heeft verstrekt of die door ons is verzameld uit andere bronnen. Het kan details bevatten zoals uw naam en adres, leeftijd en geslacht, persoonlijke financiële gegevens en persoonlijke referenties, voor zover toegestaan door de lokale wetgeving.

 

Onze websites kunnen links naar andere websites van derden bevatten. Als u een link naar een van die websites van derden volgt, houd er dan rekening mee dat zij hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun beleid of de verwerking van uw persoonlijke informatie. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke informatie verstrekt aan dergelijke websites van derden.

 

Dit privacybeleid is bedoeld om onze privacypraktijken uit te leggen en heeft betrekking op de volgende gebieden:

(a) Welke persoonlijke informatie over u we kunnen verzamelen?

(b) Hoe we uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken

(c) Met wie we uw persoonlijke informatie kunnen delen?

(d) Hoe we uw persoonlijke informatie beschermen

(e) Contact met ons opnemen en uw rechten om marketing te voorkomen en om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie en deze bij te werken

(g) Hoe wijzigingen in dit privacybeleid en het cookiebeleid worden aangebracht?

 

  1. Informatie die we over u kunnen verzamelen

We zullen alle of een deel van de volgende Persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

(a) Informatie die u aan ons verstrekt. Persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals bij het gebruik van het contactformulier op onze website, inclusief uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens;

(b) Onze correspondentie. als u contact met ons opneemt, houden we die correspondentie doorgaans bij;

(c) Informatie over hoe u onze producten en diensten gebruikt, zoals informatie over de tijd dat u onze producten/diensten gebruikt voor de pagina's die u bezoekt, en andere informatie over uw activiteiten tijdens het gebruik van onze hardware of software of terwijl u bent ingelogd op uw JISTECK ID-account. We verzamelen dit om onze producten en diensten te ontwikkelen en om te begrijpen wat uw gebruikspatronen en voorkeuren zijn, zodat onze marketing relevant voor u is;

(d) Onderzoeksinformatie. We kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. In dergelijke omstandigheden zullen we de informatie verzamelen die in de ingevulde enquête is verstrekt;

(e) Promoties. We kunnen persoonlijke informatie vragen om uw deelname aan wedstrijden, sweepstakes of andere promoties die we organiseren te beheren;

(f) Apparaatinformatie, zoals informatie over uw besturingssysteem, browser, softwareapplicaties, IP-adres, geolocatie, beveiligingsstatus en andere apparaatinformatie om uw ervaring te verbeteren, te beschermen tegen fraude en risico's te beheren;

(g) Informatie over marketingvoorkeuren. Details van uw marketingvoorkeuren (bijv. communicatievoorkeuren) en informatie die relevant is voor het selecteren van geschikte producten en diensten om u aan te bieden;

(h) Gebruik van de website en communicatie. Details van uw bezoeken aan de websites en informatie verzameld via cookies en andere volgtechnologieën, waaronder, maar niet beperkt tot, uw IP-adres en domeinnaam, uw browserversie en besturingssysteem, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs, berichten op de JISTECK Insider-forum, andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang hebt;

(i) Activiteiten op sociale netwerksites (SNS). Als u ervoor kiest om deel te nemen (bijvoorbeeld door het profiel van JISTECK op Facebook of Twitter te "liken", een bericht te plaatsen of een poll te beantwoorden), hebben we toegang tot de informatie die u vrijgeeft, waaronder mogelijk persoonlijke informatie, afhankelijk van uw SNS-privacy instellingen.

 

  1. Gebruik gemaakt van uw persoonlijke gegevens

In dit gedeelte beschrijven we de doeleinden waarvoor we persoonlijke informatie gebruiken die we via onze website verzamelen en, in overeenstemming met onze verplichtingen onder de Europese wetgeving, identificeren we de "rechtsgronden" waarop we ons baseren om de informatie te verwerken.

(a) Om door u gevraagde producten en diensten te leveren en te beheren: Om onze diensten te beheren, inclusief het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen u en ons zijn aangegaan, of om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en producten.

(b) Om met u te communiceren over producten en diensten die van belang kunnen zijn: Om u updates en aanbiedingen te verstrekken, indien u ervoor heeft gekozen deze te ontvangen. We kunnen uw informatie ook gebruiken om de producten en diensten van onze eigen en onze geselecteerde zakenpartners aan u op de markt te brengen door middel van in-app-waarschuwingen, post, e-mail, telefoon, sms of online of sociale media-advertenties. Waar wettelijk vereist, zullen we om uw toestemming vragen op het moment dat we uw gegevens verzamelen om een van deze soorten marketing uit te voeren. We zullen op het juiste platform een optie bieden om u af te melden of om u af te melden voor verdere communicatie op elektronische marketingcommunicatie die naar u wordt verzonden.

(c) Om onze klanten te begrijpen en om onze producten en diensten te ontwikkelen en aan te passen, kunnen we de persoonlijke informatie die we hebben analyseren om uw gebruikspatronen, voorkeuren en marketingvereisten beter te begrijpen, evenals om ons bedrijf beter te begrijpen en onze producten te ontwikkelen en diensten;

(d) Om bepaalde activiteiten te controleren: Om vragen en transacties te controleren om de kwaliteit van de service, naleving van procedures, gebruiksvoorwaarden en beleid te garanderen en om fraude te bestrijden (inclusief het uitvoeren van fraudebestrijdingscontroles op uw betaalmethode bij het verwerken van uw bestelling(en) op onze website);

(e) Om u te informeren over wijzigingen: Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en producten;

(f) Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website relevant is: Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze websites op de meest effectieve manier voor u en voor uw apparaat wordt gepresenteerd, waaronder het doorgeven van uw gegevens aan zakenpartners, leveranciers en/of serviceproviders;

 

  1. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

We gebruiken fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, toegang, wijziging, vernietiging, openbaarmaking, verlies of diefstal van uw persoonlijke informatie in onze bewaring of controle.

We hebben overeenkomsten en controles met externe serviceproviders die vereisen dat alle informatie die we aan hen verstrekken, moet worden beveiligd en alleen moet worden gebruikt voor het leveren van de service die we het bedrijf hebben gevraagd.

 

Beveiliging via internet

Geen enkele datatransmissie via internet of website kan gegarandeerd worden beveiligd tegen inbraak. We handhaven echter commercieel redelijke fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op de beveiligde servers van ons of die van onze onderaannemers en kan worden geopend en gebruikt in overeenstemming met ons beveiligingsbeleid en -normen. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze websites, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord en voor het naleven van alle andere beveiligingsprocedures waarvan wij u op de hoogte stellen. We vragen je om met niemand een wachtwoord te delen.

 

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en wettelijke vereisten. We bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als nodig is voor het (de) verwerkingsdoel(en) waarvoor de informatie is verzameld, en elk ander toegestaan, gerelateerd doel. We kunnen bijvoorbeeld bepaalde transactiegegevens en correspondentie bewaren totdat de termijn voor claims die voortvloeien uit de transactie is verstreken, of om te voldoen aan wettelijke vereisten met betrekking tot het bewaren van dergelijke gegevens. Wanneer persoonlijke informatie niet langer nodig is, anonimiseren we de gegevens onomkeerbaar (en kunnen we de geanonimiseerde informatie verder bewaren en gebruiken) of vernietigen we de gegevens veilig.

 

  1. Jou rechten

Als u vragen heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie, dient u eerst contact met ons op te nemen volgens het gedeelte "Contact met ons opnemen". Onder bepaalde voorwaarden kunt u het recht hebben om van ons te eisen dat:

(a) u meer details te verstrekken over het gebruik dat we van uw informatie maken;

(b) u een kopie verstrekken van de informatie die u aan ons hebt verstrekt;

(c) eventuele onnauwkeurigheden in de persoonlijke informatie die we hebben bij te werken;

(d) alle persoonlijke informatie verwijderen waarvoor we geen wettelijke grond meer hebben om te gebruiken;

(e) wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming, om uw toestemming in te trekken zodat we die specifieke verwerking stoppen;

(f) bezwaar te maken tegen elke verwerking op basis van legitieme belangen, tenzij onze redenen om die verwerking uit te voeren zwaarder wegen dan enig nadeel voor uw gegevensbeschermingsrechten; en

(g) beperken hoe we uw informatie gebruiken terwijl een klacht wordt onderzocht.

 

  1. Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze privacypraktijken, de privacy van uw persoonlijke gegevens of als u uw privacyvoorkeuren wilt wijzigen, kunt u ons dit laten weten via kessler@jisteck.com.

 

  1. Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen de inhoud van onze websites wijzigen en hoe we cookies gebruiken, en bijgevolg kunnen ons privacybeleid en ons cookiebeleid in de toekomst van tijd tot tijd veranderen. Als we dit privacybeleid of ons cookiebeleid wijzigen, werken we hieronder de datum bij waarop het voor het laatst is gewijzigd. Indien deze wijzigingen materieel zijn, zullen wij dit duidelijk op onze website aangeven.

Payment Methods
bottom of page